Laman Utama Maklumat Korporat Aktiviti Perniagaan Peluang Pekerjaan Berita & Aktiviti Hubungi Kami Maklum Balas Peta Lokasi
Sejarah Penubuhan YPJ Holdings Sdn. Bhd.


Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) telah ditubuhkan melalui penguatkuasaan Enakmen Yayasan Pelajaran Johor 1982 (No. 8, Tahun 1982) di bawah pengurusan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor dalam menguruskan tabung biasiswa dan pinjaman pelajaran Negeri Johor untuk melanjutkan pelajaran di institusi-institusi pengajian tinggi di dalam dan di luar Negara. Pada tahun 1986, YPJ memulakan pentadbirannya yang berasingan di bawah kawalan Lembaga Pengarah yang dipengerusikan oleh Y.A.B. Menteri Besar Johor. Aktiviti-aktiviti komersil YPJ telah diasingkan daripada pengurusan biasiswa dan pinjaman pelajaran melalui proses penyusunan semula YPJ pada 1 Januari 1994.

Dengan penubuhan YPJH melalui penyusunan semula, ia telah mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan dalam bidang komersil. Dengan pertambahan peluang pendidikan tinggi di Negara ini dan pembukaan institusi-institusi YPJ seperti Kolej Islam Johor, Institut Teknologi Perindustrian, Kolej Komuniti dan Kolej Hospitaliti. YPJH berazam untuk menunaikan tanggungjawabnya untuk membiayai perbelanjaan untuk memajukan pelajaran anak-anak Johor dan industri pendidikan di Negeri Johor.

Carian


 
Berita Terkini

Pautan

Waktu Solat

Webmail

Hanya untuk warga YPJ Holdings
Sdn. Bhd. sahaja.


* Hanya untuk staf YPJH sahaja.
Pelawat

Jumlah Pelawat
Perladangan

Sektor perladangan merupakan aktiviti komersil utama YPJH. YPJ Plantations Sdn. Bhd. (YPJ Plantations) merupakan anak syarikat YPJH yang bertanggungjawab menguruskan operasi perladangan.  Syarikat ini mempunyai empat buah ladang yang dikenali sebagai Ladang Yayasan Johor (4,114 ekar), Ladang YPJ (6,516 ekar), Ladang Alaf (7,528 ekar) ...
Pembangunan Hartanah
dan Pelancongan

Aktiviti pembangunan hartanah yang dijalankan oleh YPJH terdapat di seluruh negeri Johor.  Ia termasuk projek pembangunan yang dilaksanakan samada secara usahasama berbentuk pegangan ekuiti atau pembahagian keuntungan seperti di Taman Molek, Taman Yayasan, Segamat, Taman Tampoi Utama..
Pelaburan Modal dan
Pengurusan

Aktiviti lain yang dilaksanakan oleh YPJH ialah pelaburan di bidang khidmat pengurusan dan menganjurkan kursus dan seminar melalui syarikat YPJ Management Services Sdn. Bhd. Syarikat YPJ Publications & Distributions Sdn. Bhd. pula menjalankan aktiviti membekal buku dan bahan akademik di seluruh negara...


 
Laman Utama | Maklumat Korporat | Aktiviti Perniagaan | Peluang Pekerjaan | Berita & Aktiviti | Hubungi Kami | Maklum Balas | Peta Lokasi
© 2013 www.ypjh.com.my. All Rights Reserved.